Vi är auktoriserade

Svärdsjö Begravningsbyrå är auktoriserad av Sveriges Begravningsbyrås Förbund. För att en begravningsbyrå ska bli auktoriserad krävs att de som arbetar där har genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Du kan se auktorisationen som en trygg försäkring om att du får rätt hjälp och stöd i den svåra situation du befinner dig i och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt.

När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation kan du också vara säker på att byrån följer auktorisationens stränga regler.

Vill du veta mer om auktorisationskraven?

Vill du ha ytterligare information om alla de krav som ställs på en auktoriserad begravningsbyrå går du enklast in på www.begravningar.se Det finns ca 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet du bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå.