Vår juridiska avdelning

I samband med dödsfall uppkommer ofta många frågor kring juridiska spörsmål. Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som vi på Svärdsjö Begravningsbyrå har tillgång till. Arvsrätten är t ex ett av de mest komplicerade rättsområdena som finns inom svensk lagstiftning, så det viktigt att anlita professionell hjälp. Vi erbjuder hjälp med följande juridiska tjänster:

Bouppteckning

I bouppteckningen fastställs vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Det är den som ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med bouppteckningens upprättande görs alltid utförliga utredningar om försäkringar, släktförhållanden samt tillgångar och skulder.

Dödsboförvaltning

Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t ex att betalning av räkningar, eftersändning av post, uppsägning av hyreskontrakt, försäljning av bostadsrätt, fastighet, lösöre osv – allt efter överenskommelse.

Arvskifte?

Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. I arvskiftet regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.?

Vi hjälper även till att förmedla följande tjänster:

  • Upprätta testamente?
  • Upprätta gåvohandling?
  • Deklarera?
  • Lösa generationsväxlingsfrågor?
  • Lösa beskattningsfrågor

Kontakt uppgifter till våra jurister:

Alicia Kauntz (Jur.kand) 070-996 38 94 - alicia@juristbolaget.se
Yvonne Östlund (Jur.kand) 070-996 38 10 - yvonne@jurostbolaget.se