Home Content

 

Rätt hjälp i en svår stund”

”Att förlora en nära vän eller anhörig hör till de svåraste upplevelserna i livet. Vår viktigaste uppgift är att ge rätt hjälp och stöd i den situationen. En viktig garanti för att du verkligen får den hjälp du behöver, är det faktum att vi är auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Välkommen till oss.”

Marie Onkka –
auktoriserad begravningsrådgivare
på Svärdsjö Begravningsbyrå